АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.08
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
15.04.2010   

BG051PO001-5.2.08 "Да не изоставяме нито едно дете", КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за деинституционализация"

 Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за набиране на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.08 "Да не изоставяме нито едно дете", КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за деинституционализация"

Целта на схемата е взимане на конкретни мерки за реална деинституционализация на деца с увреждания в специализирани институции за деца

Конкретен бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема е 5 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 15.06.2010 г., 17.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG