АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.09
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
02.08.2010   

BG051PO001-5.2.09 Алтернативи

Aгенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика стартира открита процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.09 АлтернативиЦел на процедурата
  • прилагането на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 35 000 000 лeва.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 01.10.2010 г. - 17.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG