АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.13
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.08.2010   

BG051PO001-2.1.13 "Аз мога"

Агенцията по заетостта стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.13 "Аз мога"
Цел на настоящата схема е:
  • да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие. 
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 25 001 498 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 17:00 часа на 16.10.2010 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG