АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
02.09.2010   

BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема № BG051PO001-1.1.06 Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж


Целта на настоящата процедура е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.


Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 35 000 000 лв.


Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 17:00 часа на 01.11.2010 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG