АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/4.2.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
07.01.2011   

BG051PO001/4.2.04 СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

 Министерство на образованието, младежта и науката стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди

Цел на настоящата схема е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 46 799 600 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 7 февруари 2011 г., 16.00 часа
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG