АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.02.2011   

BG051PO001-6.2.07 „Създаване на национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”

 Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.07 „Създаване на национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”

Целта на процедурата е: Процедурата има за цел да подобри цялостния контрол на предлаганите в България медицински изделия посредством създаването на национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, който ще се поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата. Въвеждането на регистъра ще предоставя публична информация относно медицинските изделия и ще съдейства на гражданския контрол на разходването на публични средства за медицински изделия.

Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция по лекарствата.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 150 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 1 март 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG