АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.03.2011   

BG051PO001-6.1.07 “Подобряване контрола на труда"

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.07 “Подобряване контрола на труда".

Основната цел на процедурата е: повишаване качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на Инспекцията по труда съобразно подходящи добри практики на други държави-членки на Европейския съюз. Осигуряване на непрекъснатост и задълбоченост на упражнявания от органите на Главна инспекция по труда контрол.

Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 2 500 000 лв.

Краен срок за подаване на проектното предложение - 28 март 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG