АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.08
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.03.2011   

BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”.

Целта на процедурата е: Създаване на единно звено за предоставяне на телекомуникационни услуги на гражданите в системата на Министерство на труда и социалната политика. Звеното ще предоставя информация и консултация по всички въпроси от компетенциите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Конкретен бенефициент
е Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 2 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 11 април 2011г., 16.00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG