АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.08
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.03.2011   

BG051PO001-6.2.08 „Национална здравно-информационна система”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.08 „Национална здравно-информационна система”.

Целта на процедурата е: Основната цел на настоящата процедура е подобряване на здравните услуги на всички нива, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 10 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2011г., 16.00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG