АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.09
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.03.2011   

BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа”.

Целта на процедурата е: Целта на процедурата е надграждане и подобряване на капацитета и ефективността на работата на институциите и структурите, действащи в сферата на социалните услуги, както и насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и сътрудничество.

Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 10 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 19 април 2011г., 16.00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG