АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.10
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
23.03.2011   

BG051PO001-6.2.10 „Национална информационна система по трансфузионна хематология”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.10 „Национална информационна система по трансфузионна хематология”.

Целта на процедурата е: Процедурата има за цел да подобри функционирането на трансфузионната система в България посредством създаването и внедряването на единна национална информационна система за трансфузионна хематология. Системата ще даде възможност за гарантиране на качеството на кръвта и кръвни продукти, използвана за кръвопреливане на територията на цялата страна. В нея ще постъпва информация в реално време, което ще даде възможност за намаляване на количествата кръв, подлежащи на унищожение, намаляване на риска от инфектиране на донорска кръв и разпространението на инфекции сред реципиентите. Цялостното изпълнение на операцията ще доведе до подобряване на качеството на здравните грижи в България.

Конкретен бенефициент е Национален център за трансфузионна хематология.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 550 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 26 април 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG