АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.11
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
30.03.2011   

BG051PO001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”.

Цели на процедурата:
 1. Оценка на провежданите до момента публични политики и добри практики за интеграция на маргинализираните общности сред етническите малцинства от гледна точка на тяхната ефективност, ефикасност, релевантност, икономичност и устойчивост;
 2. Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства, с което да се създадат условия за формулиране на комплекс от добре насочени мерки за тяхната интеграция в българското общество;
 3. Изготвяне на концепция за прилагане на комплекс от мерки за интеграцията на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства;
 4. Повишаване на административния капацитет на всички институции, отговорни за провежданите политики за интеграция на ромите.

Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 800 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03.05.2011г., 16.00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG