АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.10
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
30.03.2011   

BG051PO001-6.1.10 „Повишаване на капацитета на Министерство на труда и социалната политика за прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност”

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.10 „Повишаване на капацитета на Министерство на труда и социалната политика за прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност”.

Цел на настоящата процедура: създаване на достатъчен административен капацитет в институциите на Р България, отговарящи за Регламент 883/2004, за ефективна реализация на правата на социална сигурност на българските граждани и техните семейства, предвижващи се и работещи в рамките на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.

Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 200 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 04 май 2011г., 16:00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG