АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.3.04 “СЪПРИЧАСТНОС...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.04.2011   

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.3.04 “СЪПРИЧАСТНОСТ”

На 31.03.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.3.04 “СЪПРИЧАСТНОСТ”, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.).
С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 11.04.2011 г. (включително) на електронна поща: d.georgieva@asp.government.bg.
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!
Проектът на Насоките за кандидатстване е публикуван на уебсайта на Агенция за социално подпомагане.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG