АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.14
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
05.04.2011   

BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече"

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Договарящия орган и Конкретния Бенефициент са в рамките на една институция - BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече". Конкретен Бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта.

Целта на процедурата е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 50 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 31.05.2011 г.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG