АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.12
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
05.04.2011   

BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”.

Цели на процедурата: Основната цел на процедурата е доразвиване на внедрените в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицинска експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) информационни системи, като по този начин ще бъде изградена интегрирана информационна система на медицинската експертиза в България и централизиран регистър на гражданите, преминали през системата на медицинската експертиза, който чрез контролиран достъп да предоставя информация на всички заинтересовани страни – институции и граждани.

Конкретен бенефициент е Националната експертна лекарска комисия.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 800 000 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение е 9 май 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG