АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.04.2011   

BG051PO001-2.2.01 "По-близо до работа"

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено и Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Договарящ орган и Конкретен Бенефициент са в рамките на една институция - BG051PO001-2.2.01 - ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА. Конкретен Бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Услуги по заетостта" в Агенция по заетостта.

Целта на процедурата е да насърчи географската мобилност на работната сила посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома им.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 37 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 30.06.2011 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG