АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.13
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
09.05.2011   

BG051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.

Целта на процедурата е: Развитие капацитета на системата за планиране и управление на социални услуги за гъвкава и индивидуализирана подкрепа за социално включване на уязвими групи.

Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 6 200 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 10 юни 2011г., 16.00ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG