АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.15
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.05.2011   

BG051PO001-2.1.15 „Социални иновации в предприятията”

На 18.05.2011г. Агенция по заетостта обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.15 „Социални иновации в предприятията”.

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 2 – „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, Основна област на интервенция 2.1: „Подобряване адаптивността на заетите лица” и 2.2: „Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда”.

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 37 880 544.00 лева.

Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 – 2013 г.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван и на следния интернет адрес: http://www.az.government.bg, в рубрика „Европейски фондове и международни проекти”, секция „Текущи процедури”.

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 03.11.2011 г. – 17:00 ч.


Други документи


22.05.2012 г. Утвърдени са изменения и допълнения към образеца на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него по процедура BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията".
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG