АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.2.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.05.2011   

BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”.

Общ бюджет: 3 000 000 лева.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Висше образование”.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 18 юли 2011 г., 16.30 часа
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG