АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.2.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.05.2011   

BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Договарящ орган по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”.

Основната цел на процедурата е постигане на по-висока ефективност на образователните услуги чрез въвеждане на усъвършенстван модел за инспектиране на образованието.

Конкретен бенефициент е Дирекция „Контрол и инспектиране” в МОМН.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 1 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 18 юли 2011 г., 16.30 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG