АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.05.2011   

BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”.

Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”.

СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван и на следните интернет адреси: http://www.az.government.bg/, http://eufunds.bg.

Краен срок за представяне на предложенията е 16:30 ч. на 05.08.2011 г. в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG