АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.1.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.06.2011   

BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички"

На 14.06.2011 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика".

Крайният срок за прием на проектни предложения е 15.08.2011г., 16.00 ч.

Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван и на страницата на Агенция за социално подпомагане, на адрес: www.asp.government.bg, в рубриката „Акценти”.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG