АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.1.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.06.2011   

BG051PO001-3.1.05 „Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.05 „Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”.

Общ бюджет: 3 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 15 август 2011 г., 16.30 часа.

За повече информация
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG