АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.1.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
16.06.2011   

BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

Общ бюджет: 75 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 25 юли 2011 г., 16.30 часа.

За повече информация


Промяна на Изисквания за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.03.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG