АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.10 – Компонент 1
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.06.2011   

BG051PO001-5.2.10 “Шанс за щастливо бъдеще”: Компонент 1 – Подготовка за преструктуриране на ДМСГД

На 17.06.2011 г. е обявена процедура BG051PO001-5.2.10 “Шанс за щастливо бъдеще”: Компонент 1 – Подготовка за преструктуриране на ДМСГД за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент – Министерство на здравеопазването.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 на процедурата е в размер на 2 000 000 лeва.

Дейностите по настоящата покана ще се реализират на територията на страната и в общините, на чиито територии ще се преструктурират пилотните ДМСГД в периода 2011 – 2014 г.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 25.07.2011г. - 17.00 часа.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG