АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.11
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
20.06.2011   

BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме”

На 20.06.2011 г. е обявена процедура BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Процедурата е директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 15 000 000 лeва.

Дейностите по настоящата покана ще се реализират на територията на страната в периода 2011 – 2013 г.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 08.08.2011г. – 17.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG