АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.14
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
22.06.2011   

BG051PO001-6.2.14 „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.14 „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”.

Целта на процедурата е: Процедурата има за цел да подобри цялостния контрол на предлаганите в България медицински изделия посредством създаването на национална електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, която ще се поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата. Въвеждането на базата данни ще предоставя публична информация относно медицинските изделия и ще съдейства на гражданския контрол на разходването на публични средства за медицински изделия.

Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция по лекарствата.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 150 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 22 юли 2011 г., 17:30 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG