АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Процедура по набиране на партньори за транснационално сътрудничество - Полша
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
23.06.2011   

Процедура по набиране на партньори за транснационално сътрудничество - Полша

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОДКРЕПА

Обща информация за състезателна процедура по транснационално сътрудничество

На 21 юни 2011 г., Регионалният център за социална политика в Торун, Полша обяви процедура за набиране на иновативни проектни предложения с опция за транснационално сътрудничество по приоритетна ос „Насърчаване на социалната интеграция” на Оперативна програма „Човешки капитал” на тема:

„Търсене на ефективни методи за осигуряване на устойчивост във функционирането на институциите за социална икономика”

Общият бюджет на процедурата е 750 000 евро, с минимална стойност на 1 проект - 12 500 евро.

Крайният срок за подаване на предложенията е 15.00 часа (централно европейско време) на 26-ти август 2011.

Обхватът на транснационалното сътрудничество трябва да бъде свързан с тематичния обхват на самия проект и може да покрива всякакви форми на сътрудничество, като напр.:
• организиране на конференции, семинари, работни срещи и събрания,
• изследвания и анализи,
• подготовка, превод и публикуване на изследвания и доклади,
• адаптиране на проблемни решения, разработени в друга страна,
• консултации, обмен на работници, стажове и учебни посещения,
• разработване на нови решения.

За контакти и по-подробна информация по процедурата: informacja.pokl@ropstorun.home.pl, тел.+ 48 566 1021.

Ако желаете да участвате като партньор по предложената процедура, моля да попълните и изпратите приложения проектен фиш на следните електронни адреси:
maciej.jamorozik@cpe.gov.pl и katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl

Благодарим Ви предварително да за ползотворното сътрудничество.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG