АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - „Подкрепа за развитие на професионалната квалификация и съвети за предприятията”
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.06.2011   

II/POKL/PWP-8.1/2011 „Подкрепа за развитие на професионалната квалификация и съвети за предприятията”

Открита процедура II/POKL/PWP-8.1/2011 за набиране на иновативни проектни предложения с транснационален компонент, по приоритетна ос VІІІ „Икономика на регионалните човешки ресурси” по Оперативна програма „Човешки капитал” , под-мярка 8.1.1: „Подкрепа за развитие на професионалната квалификация и съвети за предприятията”.

Ако желаете да участвате като партньор по предложената процедура, моля да попълните и изпратите приложения проектен фиш.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG