АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.3.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
11.07.2011   

BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, която ще се реализира на територията на цялата страна и в страните от ЕС и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Програмата е на обща стойност 8 000 000 лв.

За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.

Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 13 септември 2011 г., 16.30 ч.


Във връзка с увеличаване на финансовия ресурс по процедурата са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Удължен е срокът за изпълнение на дейностите до 31 октомври 2015 г., като до 31 октомври 2015 г. могат да се изпълняват само договори, сключени след 1 юни 2013 г. Промените са отразени на стр. 8, 9 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG