АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.08
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
20.07.2011   

BG051PO001-1.1.08 "Обучение и адаптация"

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато Договарящия орган и Конкретния Бенефициент са в рамките на една институция - BG051PO001-1.1.08 ОБУЧЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ. Конкретен Бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенция по заетостта и Партньор Център за професионално обучение към Държавно предприятие „Фонд затворно дело”.

Целта на процедурата е да се даде възможност на лицата, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за активно поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптирането им към външната среда, след изтърпяване на съответното наказание. Систематизираната образователна програма, в т. ч. развиване на определени умения по професионална квалификация, цели да подобри общото образователно равнище на затворниците, както и перспективите им за водене на почтен и законосъобразен живот след престоя им в затвора.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 5 500 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 20.09.2011 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG