АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР - Сключени договори - Сключени договори по приоритетна ос 6 - BG051PO001-6.2.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.05.2011   

BG051PO001-6.2.06 „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG