АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 7 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-7.0.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.09.2011   

BG051PO001-7.0.05 „Без граници – Компонент 5”

Във връзка с промененото Ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., ДО добавя в пакета с приложенията към него пропуснато Приложение: Актуализиран план за действие, което е част от Приложение: Междинен/Заключителен доклад.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG