АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.3.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.09.2011   

BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики".

Общ бюджет на процедурата: 90 000 000лв., по Компонент 1 - 30 000 000лв., по Компонент 2 - 60 000 000лв.

Конкретен бенефициент по Компонент 1: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Образователни програми и образователно съдържание".
Конкретен бенефициент по Компонент 2: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование".

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG