АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.1.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.09.2011   

BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Общ бюджет на процедурата: 180 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главен секретар.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG