АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
30.09.2011   

BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение".

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG