АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.16
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
05.12.2011   

BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица" – Фаза 3

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 34 000 000 лева. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 17:00ч. на 31.05.2012г. във всички Дирекции „Бюро по труда”, в областните градове.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG