АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП с предмет „Предоставяне на специализирани юридически услуги на управляващия орган...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
25.02.2012   

Открита процедура по ЗОП с предмет „Предоставяне на специализирани юридически услуги на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 19.06.2012 г. от 11,00 часа в сградата на Министерство на труда и социалната политика, ет. ІV, зала "Европа" ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на специализирани юридически услуги за нуждите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Моля, лицата, които ще присъстват на публичното отваряне на ценовите оферти да бъдат на служебния вход на МТСП в 10,50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG