АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - „Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна програма „Развитие н...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
21.05.2012   

„Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в печатни издания и интернет медии” с две обособени позиции

На 11.10.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица” № 2, малка зала „Мраморна”, етаж сутерен (служебен вход) ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в печатни издания и интернет медии” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в печатни издания” и Обособена позиция 2 - „Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в интернет медии”.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Влизането в сградата на МТСП се осъществява през служебния вход, намиращ се на ул.”Триадица” № 2. Моля, носете лична карта, а за пълномощниците на участници в процедурата – и пълномощно.

Дата на публикуване на съобщението: 09.10.2012 г.


уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG