АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 7 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
25.07.2012   

BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2

Поради допусната явна техническа грешка е извършена промяна в Насоките за кандидатстване. Промяната е в т.3.1.4 и е маркирана в жълт цвят. Всички други текстове в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях остават непроменени.

Договарящият орган по приоритетна ос 7 на ОП РЧР - Министерство на труда и социалната политика обявява, че ще бъде организирано безплатно обучение по изпълнение и отчитане на проектите за всички кандидати, одобрени за финансиране. Всякакви публикувани обяви за платени обучения от различни организации не са съгласувани с Министерство на труда и социалната политика и то не носи отговорност за провеждането им.

На 11.06.2013г. са утвърдени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници - компонент 1" - фаза 2. Увеличен е финансовият ресурс по схемата - общият размер на безвазмездната финансова помощ по процедурата става 28 723 794 лева. Промяната е на стр. 10 от Насоките за кандидатстване.

На 19 юли са утвърдени промени в Приложение Е - Договор за безвъзмездна финансова помощ към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници - компонент 1" - фаза 2. Промяната в специалните условия се налага във връзка с влизане в сила на Решение № 300/ 18.05.2013 г. на Министерски съвет.

Във връзка с промененото Ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., ДО добавя в пакета с приложенията към него пропуснато Приложение: Актуализиран план за действие, което е част от Приложение: Междинен/Заключителен доклад.

Иконка Обява

Иконка Announcement

Иконка Насоки за кандидатстване

Иконка Guidelines for application

Иконка Приложения за попълване

Иконка Annexes to be filled

Иконка Приложения за информация

Иконка Annexes for information

Иконка Договор и приложения

Иконка Contract and annexes

Иконка Ръководство за бенефициента

Иконка Приложения към ръководството

Иконка Изменени насоки за кандидатстване - 16.08.2012

Иконка График за информационна кампания

Иконка Презентация

Иконка Пояснителна информация - модели на интервенция

Иконка Въпроси и отговори до 04.10.2012

Иконка Въпроси и отговори от информационна кампания

Иконка Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап АСД

Иконка Решение за предоставяне на БФП

Иконка Изменени насоки за кандидатстване - Март 2013

Иконка Списък на сключените договори 01-15.04.2013

Иконка Списък на сключените договори 16-30.04.2013

Иконка Списък на сключените договори 01-31.05.2013

Иконка Изменени насоки за кандидатстване - Юни 2013

Иконка Списък на сключените договори 01-30.06.2013

Иконка Променено Приложение Е - договор - 22.07.2013

Иконка Писмо до ръководителите на проекти

Иконка Въпроси и отговори от обучение на бенефициенти

Иконка Списък на сключените договори 28.08.2013 - 10.09.2013

Иконка Изменено ръководство за бенефициента - Октомври 2013

Иконка Приложения към ръководството - Октомври 2013

Иконка Списък на сключените договори 14-21.10.2013

Иконка Списък на сключените договори 15.05.2014

Иконка Списък на сключените договори 03.06.2014

Иконка Писмо за отчитане

Иконка Отчетен доклад

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG