АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - Стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.09.2012   

Стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. Повече информация може да намерите на следния интернет адрес: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=54
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG