АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.3.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.09.2012   

BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 24.10.2012 г. са утвърдени изменения в образците на Бюджет на проекта - приложение Б1, Приложение Г1 „Автобиографии на ключови експерти, ангажирани с изпълнение на основни дейности по проекта” и Приложение Г2 „Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта” към пакета с документи за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.3.03 - „Безопасен труд” на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.

В тази връзка при подготовката на проектните предложения следва да бъдат използвани актуализираните образци.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG