АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.2.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
04.12.2012   

BG051PO001-2.2.03 „На път”

Утвърдени са изменения в Договора (Приложение Е към Насоките за кандидатстване) по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път" по ОП РЧР.

На 02.01.2014 г. същите са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта http://ophrd.az.government.bg/.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG