АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП „Доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна п...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
20.12.2012   

Открита процедура по ЗОП „Доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 10.06.2013 г. от 11:00 часа в зала "Европа" - ет. 4 в сградата на Министерство на труда и социалната политика, ще бъдат отворени ценовите предложения от офертите на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Моля, лицата, които ще присъстват на публичното отваряне на ценовите оферти да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG