АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП „Предварителна оценка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за ...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.02.2013   

Открита процедура по ЗОП „Предварителна оценка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г.”

На 29.03.2013 г. от 10:30 часа в зала 1 - сутерен в сградата на Министерство на труда и социалната политика, ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предварителна оценка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.". На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Моля, лицата, които ще присъстват на публичното отваряне на офертите да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:20 часа.  
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG