АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОП РЧР - Годишно информационно събитие 2013
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.07.2013   

Годишно информационно събитие 2013

П О К А Н А

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще проведе своето Годишно информационно събитие за 2013 г. на 27 юли, в гр. Бургас, в рамките на инициативата „Младежта в движение” на Европейската комисия. Основна тема на събитието на ОП РЧР ще бъде посветена на младежите. Ще бъде представен напредъкът на програмата, както и показани добри практики, финансирани по схеми на ОП РЧР.
Бихме искали да дадем възможност на заинтересованите лица – бенефициенти, представителите на целевите групи, медии, широката общественост, да разговарят директно с експерти на ОП РЧР, както и да се запознаят с напредъка по изпълнението на програмата, отделните схеми за кандидатстване, или да се включат във викторината за популяризиране на програмата.

За нас е удоволствие да Ви поканим на Годишното информационно събитие на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
под надслов


«търсих и намерих работа, а ти?»
Морската градина, гр. Бургас,
на 27 юли 2013 г. от 16:30 ч.


Ще се радваме да сме заедно! Ще отговаряме на въпроси, ще разкаваме истории, ще научим повече заедно и не на последно място - ще имаме викторина!

А, ето и част от въпросите, включени в нея:

1. „Повишаване на заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България” е схема на:

□ Оперативна програма «Транспорт»
□ Оперативна програма «Регионално развитие»
□ Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
□ Оперативна програма «Околна среда»

2. С какво Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» може да ми помогне?:

□ Да пътувам свободно в чужбина
□ Да започна работа
□ Да стартирам свой бизнес

3. Европейският социален фонд, финансиращ Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» е ?:

□ учреден с Договора от Рим, 1957 г. и е най-старият от структурните фондове на ЕС, подпомагащ борбата с безработицата, осигуряване на по-добро образование, квалификации, както и подпомагане на хора в неравностойно положение да започнат работа, младежка заетост и деинституционализация
□ фонда, финансиращ само повишаване на капацитета на държавната администрация
□ фонд, който се ангажира само с проблемите на заетост
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG