АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП с предмет „Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
31.07.2013   

Открита процедура по ЗОП с предмет „Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през следващия програмен период (2014-2020 г.)”

На 25.11.2013 г. от 11:00 часа в зала № 1, етаж „Сутерен” в сградата на Министерство на труда и социалната политика, ще бъдат отворени ценовите предложения от офертите на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през следващия програмен период (2014-2020 г.)”. При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Моля, лицата, които ще присъстват на публичното отваряне на ценовите оферти да бъдат на служебния вход на МТСП в 10:50 часа.
 
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG