АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура по ЗОП „Оценка на комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките рес...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
15.08.2013   

Открита процедура по ЗОП „Оценка на комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2012 г.

На 20.12.2013 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица” № 2, зала 1, сутерен (служебен вход), ще бъдат оповестени предлаганите цени на допуснатите до отваряне на ценовите оферти участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2012 г.”. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG