АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Открита процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на операция „Повиша...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
22.08.2013   

Открита процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2009 – 2012 г.”

На 16.12.2013 г. от 13:00 ч. в Министерството на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица” № 2, малка зала, сутерен (служебен вход), ще бъдат оповестени предлаганите цени на допуснатите до отваряне на ценовите оферти участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на изпълнението на операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2009-2012 г.”. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG